Oprichting Sint Augustinus Stichting

Na Maria Roepaan was er behoefte aan een instelling voor mannen met een verstandelijke beperking. De instelling is opgericht op de naamdag van de Heilige Augustinus en heeft daaraan haar naam te danken.