Geschiedenis

Net na de tweede wereldoorlog ontstonden achtereenvolgens Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting. In de loop van de jaren veranderden de visies op de zorg en kwamen er wisselende zorgmodellen. Maar voor de cliënten is er veel ten goede veranderd.