Sporen Nalaten

In de gemeente Gennep zijn, door de Stichting Sporen Nalaten, op acht locaties beelden geplaatst: drie grote en vijf kleinere. De kleine beelden zien eruit als de top van de grotere. Allemaal refereren ze aan Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting. Twee grote intramurale instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking die respectievelijk in 1951 en 1957 hun deuren in deze gemeente openden. In de loop der jaren zijn hier vele duizenden bewoners verpleegd, verzorgd en opgevoed en hebben er vele mannen en vrouwen gewerkt.

De instellingen hebben in grote mate bijgedragen aan het woon-en leefklimaat van de gemeente Gennep. Vanaf de jaren negentig kwam de vermaatschappelijking op gang en zijn de bewoners van de instellingen verhuisd naar kleinschalige woon- en werkplekken in Gennep en in verschillende plaatsen in de regio Noordoost Noord Brabant, Zuid Gelderland en Noord Limburg.

Geschiedenis bewaren

De ‘oude’ instellingen fuseerden. Gingen aanvankelijk samen verder onder de naam Saamvliet die enkele jaren later veranderde in Vizier. Nu heet de instelling Dichterbij. De cliënten wonen voor een groot deel in gewone huizen in gewone straten. Een klein deel huist in kleine woningen aan de Stiemensweg op het terrein waar vroeger de grote gebouwen van de Augustinusstichting stonden. De grote instellingsterreinen zijn ontmanteld en de beelden zijn de sporen van een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis die voorbij, afgesloten is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze geschiedenis voor komende generaties wordt bewaard en herkenbaar blijft. Niet alleen voor de gemeenschap in Gennep als belangrijke levensader maar ook voor de geschiedenis van de gehandicaptenzorg als geheel. Werken aan de toekomst is bouwen op het verleden.

De bekende Gennepse kunstenaar Richard Smeets heeft met deze beelden een vorm gevonden die de herkenbaarheid van het verleden oproept, mensen uitnodigt om daar deelgenoot van te zijn en ze de gelegenheid geeft actief en wellicht sportief naar dat verleden op zoek te gaan.

“Luisteren
naar Fluisteren”

De beelden staan op plekken die verbonden zijn met de geschiedenis van Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting in samenhang met wandel- en fietsroutes die in de gemeente Gennep zijn uitgezet. Op deze website kan nog eens teruggekeken worden naar een tijd waarin velen leefden en werkten voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Een tijd waarin begrippen als ‘barmhartigheid’ en ‘solidariteit’ belangrijke thema’s waren.

De woorden: “Luisteren naar Fluisteren”, die terug te vinden zijn op de sokkels van de grote beelden verwijzen naar een uitspraak van de arts Gerrit van der Most die van 1956 tot 1970 geneesheer-directeur van Maria Roepaan was.