Medisch model

In de loop van de jaren veranderden de visies op de zorg en ontstonden er wisselende zorgmodellen.