Individualisering en kwaliteit

Ontstaan PGB, in vaardigheden t.a.v. wonen en werken, meer zeggenschap voor cliënt.